AMIE Comité 09 : The Sophie Daems Scholarship Program.

Eenieder die dat wenst kan een bijdrage leveren aan het programma door een gift aan A.M.I.E. vzw, volgens vermelde bankgegevens.

Voor elke gift van minstens €40 per kalenderjaar bezorgt A.M.I.E. in het begin van het daaropvolgende jaar een fiscaal attest om bij de belastingsaangifte in te dienen, en dit geeft dan volgens de nieuwe wet van 13 december 2012 recht op een belastingsvermindering van 45% van de gestorte sommen.

In naam van de gesponsorde kinderen, alsook van Father Ray Foundation en A.M.I.E. alvast onze hartelijke dank voor elke bijdrage. Tevens danken we nogmaals van harte iedereen die vroeger reeds een gift heeft gedaan. Uw geld wordt goed besteed.

Bankgegevens

Begunstigde : A.M.I.E. vzw COM09
Bankrekening : 000-3260316-49
IBAN : BE97 0003 2603 1649
BIC : BPOTBEB1

Met vermelding : 'GIFT - The Sophie Daems Program'